Vysoký důraz v oblasti výstroje je kladen na modularitu, bezpečnost a mobilutu. Každý člen má právo a povinnost přizpůsobit svou výstroj pozici, kterou v týmu zastupuje a tak přispět k co nejvyšší efektivitě týmu.